MINI STARS Round #3 winners

 

Mini Stars Round #3 winners

stacyc open : Greysen Brown
pw 0-4 ( stadium x): Jameson Martinez
pw4-5 starter : Alexxan rosas
pw 4-5 beg :luke yepez
pw starter / beg open :luke yepez
pw +6 :Benjamin Bojorquez
pw open :Benjamin Bojorquez
50 starter 4-6 :Luke yepez
50 beg 4-6 :River Benavidez
50 starter / beg open: Gunner Mobley
50 +6 :Kota Ramos
50 open: gunner mobley
Mini E 4-8 :weston wondolleck
65 starter :mason valdez
65 beg: colton shores
65 starter / beg open :colton shores
65 7-11 :ryder leath
65 open :ryder leath
85 starter :adrian canela
85 beg :Catherine Roome
85 starter / beg open: stanley cook
85 7-16 :Hayden Herman
85 open :Hayden Herman
girls jr mini :Catherine Roome