Mini’s Series Championship Results 2022

Mini’s Series Championship Results 2022

 

Stacyc open Trent Garrison

PW starter Axell Middleton

PW 0-4 Jameson Martinez

PW 4-5 Levi Harrison

PW 6+ Benjamin Bojourquez

PW open Benjamin Bojourquez

50 cc Starter RJ Keyan

50 cc Cadet 10 Connor Berglin

50 cc 4-6 Benjamin Bojourquez

50 cc 6+ Trent Garrison

50 cc open Ethan Dahan

Mini E 5 4-7 Bryson Torres

65 cc William Roome Jr

85 cc Catherine Roome

65 / 85 cc open Max Cooper

Girls 65 / 85 cc Jr mini Catherine Roome